หน้าหลัก / กีฬา / กีฬานักเรียน จชต. / ตารางการแข่งขัน
รายชื่อจับฉลากแบ่งสาย การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนักเรียน 7 คน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายสุชาติ ชิรยานนท์