หน้าหลัก / กีฬา / กีฬานักเรียน จชต. / ตารางการแข่งขัน
โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนักเรียน 7 คน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี
นายสุชาติ ชิรยานนท์