หน้าหลัก / กีฬา / กีฬานักเรียน จชต. / ระเบียบการแข่งขัน
ระเบียบการแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนักเรียน ๗ คน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายสุชาติ ชิรยานนท์