หน้าหลัก / กีฬา / กีฬานักเรียน จชต. / ใบสมัครการแข่งขัน
รายชื่อนักกีฬา และแผงรูป การแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนักเรียน ๗ คน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายสุชาติ ชิรยานนท์