หน้าหลัก / กีฬา / กีฬานักเรียน จชต. / ระเบียบการแข่งขัน
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันฟุตบอลสนามหญ้าเทียมนักเรียน 7 คน โรงเรียนเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
นายสุชาติ ชิรยานนท์