นายอับดุลร่อซ้าก จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ
20 ม.ค. 61 07:20 น. 237 ครั้ง
นายอับดุลร่อซ้าก  จิงู นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมแนวทางการรักษาความมั่นคงสถาบันหลักของชาติ ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมริเวอร์วิว เพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดโดยกองอำนวยการรักษาความมัั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ ๑ 394989 395129 395130 395131 395132