นายอามีน กะดะแซ ผอ.สช.จ.สงขลา และนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET
18 ม.ค. 61 05:44 น. 397 ครั้ง
นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยนายมูฮำหมัด สะแลแม นักวิชาการอิสลามศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา I-NET สนามสอบในอำเภอจะนะ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมตัวแทนจากแต่ละสนามสอบ 19606 19607 19608 19609 19610 19641