นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงโขนของโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ
26 ธ.ค. 60 14:49 น. 301 ครั้ง
วันนี้ (๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ ) นางศิริวรรณ แหยะเจริญ นักวิชาการศึกษา ปฎิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในงานการแสดงโขนของโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา S__42516484 S__42516485 S__42516486 S__42516487 S__42516508 S__42516509 S__42516511 S__42516512