ผอ.สช.จ.สงขลา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Pre I-Net) ประจำปี ๒๕๖๐
26 ธ.ค. 60 14:41 น. 258 ครั้ง
วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (Pre I-Net) ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมดี อามาน โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา มีผู้บริหาร สช. ผู้บริหารโรงเรียน ครูและเจ้าหน้าที่ สช. ร่วมประชุมประมาณ ๒๐ คน S__2908234 S__2908237 S__2908240 S__2908241 S__2908243 S__2908248 S__2908251 S__2924546 S__3006467 S__3006471 S__3006472 S__3006475