การประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน
20 ธ.ค. 60 08:41 น. 543 ครั้ง

นที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดประชุมชี้แจงการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน "การสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา" ณ โรงเรียนดาวนายร้อย อ.เมือง จ.สงขลา โดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ประธานเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย นางศิริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมนี้ นายอนุพงศ์ สุวรรณเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอจะนะ และผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมชี้แจงครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน กลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงการประกันคุณภาพโรงเรียนเอกชน คือ ผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดสงขลา จำนวน ๓๐๐ คน