นักวิชาการศึกษาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6
19 ธ.ค. 60 02:22 น. 297 ครั้ง
นางศริวรรณ แหยะเจริญ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดมหกรรมวิชาการ เปิดโลกการศึกษาอิสลาม จังหวัดสงขลา ครั้งที่ 6 จัดโดย สมาคมโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา วันที่ 16 ธ.ค 2560  ณ โรงเรียนศาสนบำรุง อ.จะนะ จ. สงขลา มีโรงเรียนเข้าร่วม 68 โรง