ผอ.สช.จ.สงขลาเข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี MOE CUP U-18
7 ธ.ค. 60 06:54 น. 251 ครั้ง
วันนี้ (3/12/60) นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลนักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน 18 ปี MOE CUP U-18 แถลงข่าวการจัดการแข่งขันโดยพลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา นายประชาคม จันทรชิต ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผศ.นพดล อาษา รักษาราชการแทนรองอธิการบดี สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา และนายสันติ แสงระวี รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 8 ณ ห้องประชุมโรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา