โครงการอบรมพัฒนาครูเอกชนหลักสูตร “Active Learning และการพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ”
28 พ.ย. 60 07:53 น. 982 ครั้ง

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูโรงเรียนเอกชนในระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๑ หลักสูตร การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นกระบวนการเรียนรู้และการลงมือปฏิบัติของผู้เรียน (Active learning) และการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะอาชีพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นจำนวน ๗ รุ่น ๆ ละ ๘๐ คน ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ เมษายน ๑๕๖๑ ณ สยามนครินทร์คอมเพล็กซ์หาดใหญ่ จ.สงขลา มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลาเข้าร่วมการอบรมประมาณ ๔๘๐ คน โดย ผู้บริหารสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาและสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอ นำโดย นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายนัสรูดิน  กะจิ ประธาน ปสกช.จ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธานเปิด-ปิดโครงการและมอบวุฒิบัตรให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้