นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะที่ขอจัดตั้งใหม่
14 พ.ย. 60 08:23 น. 514 ครั้ง
วันนี้ (๑๔ พ.ย.๖๐) นายอับดุลร่อซ้าก  จิงู  นักวิชาการอิสลามศึกษา กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษา และนิติกร สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสถาบันศึกษาปอเนาะที่ขอจัดตั้งใหม่ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะฮาฟีเซาะห์อัลกุรอ่านนูรุลสะอาดะห์ หมู่ที่ 3 ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา S__8740875 S__8740876 S__8740888 S__8740892 S__8740893 ตรวจขอจัดตั้งปอเนาะ_๑๗๑๑๑๔_0013 ตรวจขอจัดตั้งปอเนาะ_๑๗๑๑๑๔_0017 ตรวจขอจัดตั้งปอเนาะ_๑๗๑๑๑๔_0029 ตรวจขอจัดตั้งปอเนาะ_๑๗๑๑๑๔_0031