อบรมครูแกนนำเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA
13 พ.ค. 67 23:06 น. 2,426 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายมะไซดี บินละหา พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมอบรมครูแกนนำเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะและความฉลาดรู้ของผู้เรียน ตามแนวทางการประเมิน PISA ณ ห้องบอลรูม 1-2 โรงแรมดิไอดอล โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ จังหวัดปทุมธานี