นิเทศ ติดตามโรงเรียนนอกระบบเพื่อส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ
19 เม.ย. 67 21:31 น. 4,211 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 19 เมษายน 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ตามคำสั่ง ลงนิเทศ ติดตามโรงเรียนเอกชนนอกระบบในพื้นที่อำเภอหาดใหญ และอำเภอสะเดา เพื่อนิเทศ ติดตาม และส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนนอกระบบ ประกอบด้วย โรงเรียนสอนภาษาทม์  โรงเรียนคิ้วบิวตี้ คลับ 56 โรงเรียนสอนภาษาต่างประเทศสวัสดี โรงเรียนวิชาชีพสุขภาพ สปาและความงาม เนเชอรัลโซล และโรงเรียนเอสดีมวยไทยอินเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โรงเรียนสอนคณิตศาสตร์และภาษาครูซีรีน เเละโรงเรียนสะเดายานยนต์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา