ประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้
1 เม.ย. 67 11:46 น. 145 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวนัจมี มะกือจิ เข้าร่วมประชุมการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะรายวิชาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพและคุณภาพการเรียนรู้ ณ ห้องประชุมสมิหลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา โดยมีนางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในที่ประชุม