ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ
22 มี.ค. 67 15:22 น. 29 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 22 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลามอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 145/2566 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียรพิพัฒน์ทักษิณหาดใหญ่และโรงเรียนพลวิทยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา