ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ
22 มี.ค. 67 15:21 น. 44 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 21 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลามอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 145/2566 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ ประชาบำรุงวิทย์อำเภอนาหม่อมและโรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา