ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ
20 มี.ค. 67 16:04 น. 43 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลามอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและคณะกรรมการตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 145/2566 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ และโรงเรียนสวัสดิ์บวรอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา