ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ
15 มี.ค. 67 14:53 น. 59 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 14 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการและคณะกรรมการ ตามคำสั่งสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลาที่ 145/2566 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในระบบ ณ โรงเรียนศรีนครมูลนิธิ และโรงเรียนวรพัฒน์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา