เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต๑๒ สงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
15 ก.พ. 67 10:23 น. 30 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.วรพงศ์ ทองจินดา พนักงานด้านกฎหมายและนางสาวกิตติมา ณะหนู พนักงานการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่ (อปสข.) เขต๑๒ สงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ และให้ข้อมูลในเรื่อง ข้อเสนอในการขอใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลของครูโรงเรียนเอกชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting