ประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566
1 ก.พ. 67 09:43 น. 123 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการจัดสอบ (O-NET) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  ปีการศึกษา 2566 ณ โรงแรมวีว่า อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา่

ภาพ/ข่าว : กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา