กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
30 ม.ค. 67 15:50 น. 67 ครั้ง
นายภาณุพงศ์ จังศิริวัฒนา
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติราชการตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 ณ โรงแรมเซาท์เทอร์นแอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา