เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567
29 ม.ค. 67 10:06 น. 19 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 26 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์  ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนมกราคม ครั้งที่ 1/2567 โดยมีนายสมนึก พรหมเขียว ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา