เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566
29 ม.ค. 67 09:56 น. 24 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 26 มกราคม 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ  ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ตัวแทนกลุ่มอำนวยการเข้าร่วมเป็น เกียรติในพิธีเปิดโครงการพัฒนาครูและโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุมเกษม-สุนทร โรงเรียนแจ้งวิทยาโดยมีนางสาวชนภรณ์ อือตระกูล  ศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดโครงการ