ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (นอกเหนือพื้นที่ 4 อำเภอ)
17 ม.ค. 67 13:32 น. 30 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ 15 มกราคม 2567 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ พร้อมด้วยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนเอกชนในสังกัด (นอกเหนือพื้นที่ 4 อำเภอ) จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนสามัคคีศาสน์วิทยา ,โรงเรียนกฤษณาวิทยา และโรงเรียนสังคมอิสลามวิทยา อ.สะเดา จ.สงขลา