ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประกบศึกษาสงขลา เขต 2
8 ธ.ค. 66 06:26 น. 54 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 7 ธันวาคม 2566 ดร. สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบให้นายมูฮำหมัด สะแลแม   เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2 ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมโกเมน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เมต 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา