ร่วมพิธีเปิดโรงเรียนคิวบิกเทรดเดอร์อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2 ธ.ค. 66 20:35 น. 74 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 2 ธันวาคม 2566 ดร. สุกรี เวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบให้ นายอับดุลร่อซ้าก จิงู      เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโรงเรียนคิวบิกเทรดเดอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ประเภทสร้างเสริมทักษะอาชีพ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ตาม พรบ.การศึกษาเอกชน พ.ศ.2550 โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีบาลนครหาดใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิด