ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1
30 พ.ย. 66 21:04 น. 40 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิภายน 2566 เวลา 13.30 น. ดร. สุกรี  แวมูซอ   ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางวิไล นกแก้ว เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 ณ ห้องประชุมศรีธรรมธัช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา