ประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการเพื่อเสนอวของบประมาณ พ.ศ. 2568
30 พ.ย. 66 20:53 น. 48 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาร่วมประชุมกลั่นกรองแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบบูรณาการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ณห้องประชุมหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดย ดร. สุกรี  แวมูซอ  ผอ. สช.จ. สงขลา เป็นประธาน