ร่วมกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าประจำบี 2566
25 พ.ย. 66 19:46 น. 55 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ดร. สุกรี แวมูซอ ผอ. สช.จ. สงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2566 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา