ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงบูรณาการระดับจังหวัด
17 พ.ย. 66 07:54 น. 50 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2566 ดร. สุกรี  แวมูซอ ผอ. สชะจ. สงขลา  มอบหมายให้ นายมูฮำหมัด  สะแลแม และนางณัฐพรรณ  รินวงษ์ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเชิงบูรณาการระดับจังหวัด เพื่อ สนับสนุนขับเคลื่อนงานลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา < EP ที่ 2) ระหว่างวันที่ 15-16  พฤศจิกายน 2566 ณ โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลาสงขลา อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา