ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ
14 พ.ย. 66 21:02 น. 72 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นายอับดุลร่อซ้าก จิงู เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่ให้คำแนะนำการขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ตำบลขุนตัดหวาย และตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา โดยมีเจ้าหน้าที่ สช.อ.จะนะ ร่วมด้วย