ตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสาขาโรงเรียนในระบบ
14 พ.ย. 66 20:24 น. 66 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาได้กำหนดตรวจความพร้อมการขออนุญาตจัดตั้งสาขาโรงเรียนในระบบ จำนวน 1 โรง คือ โรงเรียนกิตติวิทย์ สาขาถนนกาญจนวนิช ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ โดย  ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เกียรติเป็นประธาน และมีคณะกรรมการร่วมตรวจในครั้งนี้ ปลัดอำเภอหาดใหญ่ สาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นิติกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง. สช.จ.สงขลาตามคำสั่งจังหวัดสงขลาที่5615/2565 ลว.24 พฤศจิกายน 2565