ร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนสงขลา(วงสานฝันเด็กฯครั้งที่5/2566
8 พ.ย. 66 13:40 น. 50 ครั้ง
นางสาวศิริวรรณ แหยะเจริญ
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้ นางณัฐพรรณ รินวงษ์ และนางสาวนุรฮูดา มามะ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมพิจารณาให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนสงขลา (วงสานฝันเด็กฯ) ครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมณธรรศ โรงแรมเดอะเบดเวเคชั่น ราชมังคลาสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา