นายมะไซดี  บินละหา พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
28 เม.ย. 66 14:33 น. 126 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 28 เมษายน 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายมะไซดี  บินละหา  พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสร้างองค์ความรู้ทางทะเลและมหาสมุทรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ไปสู่การเรียนการสอนในสถานศึกษาในพื้นที่นำร่องของกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับจังหวัดสงขลา ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา