นายสุชาติ ซิรยานนท์ และนายมะไซดี  บินละหา  เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ o-net สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
28 เม.ย. 66 14:22 น. 157 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 27 เมษายน 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผอ.สช.จ.สงขลา มอบหมายให้นายสุชาติ ซิรยานนท์ พร้อมด้วยนายมะไซดี  บินละหา  พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ผลการทดสอบ o-net สื่อสารสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดโดย ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา  รูปแบบกิจกรรม ประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการทดสอบ O-Net, RT, NT การนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และแนวทางการนิเทศ ติดตามการดำเนินงานและขับเคลื่อนของหน่วยงานจากต้นสังกัด กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครู ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา สังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเทศบาล