นางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน
1 มี.ค. 66 14:16 น. 206 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา คณะทำงานโครงการพัฒนาทักษะการอ่านและเขียนภาษาไทยในจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน เข้าร่วมโครงการฯ รุ่นที่ 3 กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6  โดยมีนายนิกร เซ้งเถียง รองผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิวปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี