เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ในการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565
4 ก.พ. 66 22:43 น. 125 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นายสุชาติ ซิรยานนท์ และนางสาวนัจมี มะกือจิ เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับศูนย์สอบ และระดับสนามสอบ ในการดำเนินการจัดสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 โดยมีนางสาวชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา ประธานศูนย์สอบ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมโรงแรมลากูน่า แกรนด์ โฮเทล แอนด์ สปา อ.เมือง จ.สงขลา