นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
20 ธ.ค. 65 16:21 น. 201 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ พร้อมด้วยนางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา ได้รับมอบหมายจาก ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา เข้าร่วมติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนศาสนอุปถัมภ์ อำเภอนาทวี และโรงเรียนทรัพย์ธานี อำเภอจะนะ โดยมีนางสาวอรนี เจ๊ะสัน นักวิชาการศึกษาชำนาญการ จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินงาน    ภาพ/ข่าว : นัจมี มะกือจิ