นางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามศูนย์ขับเคลื่อนทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้
29 พ.ย. 65 22:06 น. 237 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร.สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามศูนย์ขับเคลื่อนทักษะภาษาเพื่อการสื่อสารในจังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 4 ศูนย์ ประกอบด้วย โรงเรียนมิฟตาฮุดดีน(บ้านพลีใต้) โรงเรียนวัดบ้านไร่ กศน.ตำบลสะกอม และโรงเรียนบ้านเขาจันทร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ติดตามจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาและศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้