นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุมเวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา
29 พ.ย. 65 16:37 น. 163 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ดร สุกรี แวมูซอ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวสุนิตา หมัดอะดั้ม นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม เวทีสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา  ณ ห้องประชุมอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมี ดร ชนภรณ์ อือตระกูล ศึกษาธิการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุม