เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพและมารตฐานการศึกษาพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา
11 พ.ย. 65 09:08 น. 114 ครั้ง
นายสุชาติ ชิรยานนท์
พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษา

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายมูฮันมัด  ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายนางสาวนัจมี มะกือจิ พนักงานจัดกิจกรรมการศึกษาพร้อมด้วย นางณัฐพรรณ รินวงศ์ และนางสาวนุรฮูดา มามะ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การวิเคราะห์และการวางแผนการจัดการศึกษาในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนาเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และขับเคลื่อนการเป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสงขลา ณ โรงแรมลากูน่า แกรนด์ แอนด์ สปา สงขลา โดยมีนายกองเอกพุทธ กฤชคงพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม   ภาพ/ข่าว : นางสาวนัจมี มะกือจิ