งานวันครู ประจำปี 2565
16 ม.ค. 65 12:59 น. 311 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 9.00น. นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ และคณะได้รับมอบหมายจากนายมูฮันมัด ดือราแม รองผอ.สช.จ.สงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จ.สงขลา ให้เข้าร่วมงานวันครู ประจำปี 2565 ณ หอประชุมเปรม 100 ปี รร.มหาวชิราวุธ อ.เมืองฯ จ.สงขลา