การประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครูส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕
23 ธ.ค. 64 13:33 น. 333 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ ๖๖ พ.ศ. ๒๕๖๕  ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา