การประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้เเก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
22 ธ.ค. 64 13:58 น. 273 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้  นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานด้านยาเสพติดดีเด่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  ณ ห้องประชุมเก้าเส้ง ชั้น ๑ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา