เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)
15 ต.ค. 64 14:23 น. 289 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายมูฮันมัด ดือราแม รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สช.จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นางสาวฮารีระฮ์ ช่วยเอียด พนักงานการเงินและบัญชี กลุ่มอำนวยการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการเงินอุดหนุน (PSIS) ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting)