การประชุมบุคลากรภายในกลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์
5 ต.ค. 64 22:36 น. 372 ครั้ง
Watcharachai Sangkaew
พนักงานปฏิบัติการด้านคอมพิวเตอร์

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์) เข้าร่วมการประชุมบุคลากรภายในกลุ่มฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ เวลา 10.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี นายวรเชฎฐ์ โชติแก้ว พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มแผนงานและยุทธศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม