การประชุมบุคลากรภายในกลุ่มอำนวยการ
4 ต.ค. 64 16:32 น. 138 ครั้ง
SompAnzii
พนักงานจัดการงานทั่วไป

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ เจ้าหน้าที่ สช.จังหวัดสงขลา (กลุ่มอำนวยการ) เข้าร่วมการประชุมบุคลากรภายในกลุ่มฯ เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่านโปรแกรม Google meet โดยมี นางสาวธัญรัตน์ ศรีสงค์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ เป็นประธานในการประชุม